Home Page Image
 

...Першае, што скажу я табе, гэта чытай, у кніжках і ў разумных людзей пытайся, як жылі даўней нашы тутэйшыя людзі...

Максім Гарэцкі
 

 


Беларуская літаратура перыяду XVII cт.

Асноўныя падзеі
1547 г.- пасля 1590 г. Жыццё і дзейнасць Мацея Стрыйкоўскага.
Блізу 1560 г. - 1625 г. Жыццё і дзейнасць Саламона Рысінскага.
1582 г. Надрукаваная «Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсяе Русі» М. Стрыйкоўскага.
1595-1640 гг. Жыццё і дзейнасць Мацея Казіміра Сарбеўскага.
1625 г. Першае выданне «Лірыкі» М. Сарбеўскага.

 

  • «Прамова Мялeшкі» — ананімны сатырычны твор, складзены прыкладна каля 20—30-х гг. XVII ст. невяломым беларускім шляхціцам, добра знасмым і палітычным жыццём і норавамі каралеўскага двара. Па сваім змесце гэта - -пародыя на соймавую прамову, у якой выкрываюцца засілле іншаземцаў у Рэчы Паспалітай і палякаў у Вялікім княстве Літоўскім, у прыватнасці, антынародная палітыка пануючых вярхоў краіны і нацыянальнае рэнегацтва. Між тым аўтар як чалавек перадавых поглядаў высмейвае і тую частку кансерватыўнай службовай шляхты, якая цуралася новага, аддаючы перавагу побытавым і культурным тра-дыцыям сярэднявечнага (старасвецкага) укладу жыцця. Парадзіруючы афіцыііны дакумент, невядомы пісьменнік упершыню ў літаратуры выкарыстоўвае ў сваіх мэтах мастацкую фантазію, г. зн. у адрозненне ад твораў ранейшага часу свядома і мэтанакіравана скажас рэальнасць, каб супрацьпаставіць старое і новае, ліцвін-скае і польскае, паставіць і вырашыць шэраг важных (актуальных) праблсм са-цыяльна-палітычнага і культурнага жыцця грамадства. Таму «Прамова Мялешкі» — этапная з'ява ў беларускай літаратуры.
    Твор падаецца паводле выдання ў ХСБЛ з нязначнымі карэктывамі. С. 358—361.
    Рэдпадрыхтоўка С. Л. Гараніна.

 

раздрукаваць


 

пульт для телевизора toshiba

 
 

 

 

 
2013-2015 © Усе правы абароненыя