ХVII ст.

1 запіс
Асноўныя падзеі
1547 г.- пасля 1590 г. Жыццё і дзейнасць Мацея Стрыйкоўскага.
Блізу 1560 г. – 1625 г. Жыццё і дзейнасць Саламона Рысінскага.
1582 г. Надрукаваная «Хроніка польская, літоўская, жамойцкая і ўсяе Русі» М. Стрыйкоўскага.
1595-1640 гг. Жыццё і дзейнасць Мацея Казіміра Сарбеўскага.
1625 г. Першае выданне «Лірыкі» М. Сарбеўскага.