ХVI ст.

4 запісы

У XVI ст. наступіў росквіт беларускай літаратуры. Старабеларуская мова была афіцыйнай мовай Вялікага княства Літоўскага (Статуты ВКЛ 1529, 1566 і 1588 г., палемічная рэлігійная літаратура). У гэты перыяд актыўна развівалася дзелавое пісьменства, з’явіліся пераклады на беларускую мову. У 1-й пал. XV ст. зарадзілася агульнадзяржаўнае летапісанне. Важныя культурна-гістарычныя зрухі ў жыцці беларускага грамадства, рост духоўных запатрабаванняў, зараджэнне рэнесансавага гуманізму, пашырэнне сувязей з перадавымі краінамі Еўропы, узнікненне кнігадрукавання і іншыя фактары спрыялі развіццю беларускай літаратуры ў XVI ст.

«Пруская вайна»

Паэма Яна Вісліцкага «Пруская вайна» Галоўнай тэмаю эпічнай гістарычнай паэмы Яна Вісліцкага  (каля 1485 — 1520) «Пруская вайна» (1515) стаў гераізм нашых продкаў у бітве пад Грунвальдам у 1410 […]

Літаратура эпохі рэнесансу

Адным з першых здабыў славу на радзіме і ў Еўропе паэт-лацініст Ян Вісліцкі. Галоўнай тэмай яго выдадзенай у 1516 г. паэмы «Пруская вайна» была Грунвальдская […]

Песня пра зубра

У 1523 г. пабачыла свет паэма Міколы Гусоўскага «Песня пра аблічча, дзікасць зубра і паляванне на яго», або скарочана «Песня пра зубра». Гэты геніяльны твор, […]

Зварот да ўсіх станаў Вялікага Княства Літоўскага

Усім станам Вялікага Княства Літоўскага Леў Сапега, падканцлер Вялікага Княства Літоўскага, стараста слонімскі, маркоўскі і мядзельскі, пакорлівыя і зычлівыя службы свае ахвярую. Заўважалі тое ўсіх вякоў […]